اتصالات چدنی

سمنان، گرمسار، شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد)، بلوار کاج

1982 مورد یافت شد