اداره کل فنی و حرفه ای در ایران

شرکت کتاب اول

مجتمع فنی تهران - واحد تبریز

طرح کارا - کارآفرینی و کمک به صاحبان مشاغل برای یافتن نیروی کاری دارای مهارت

مشاهده شماره تماس

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - آبرسان

ایران - تهران - منطقه 6 - م. انقلاب

616 مورد یافت شد