ادرس مطب دکتر کردافشاری در تهران

ایران - تهران - منطقه 1 - بلوار اندرزگو

دکتر فاطمه سمامی

نارمک - خیابان ثانی - اول خیابان سمنگان - پ. 120 یکشنبه و سه شنبه عصر 77839463

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 1 - بلوار اندرزگو

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

6 مورد یافت شد