ایروبیک

باشگاه بانو

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 9، پ. 8

باشگاه بانوان رحمتی

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، بلوار استقلال، بین استقلال 9 و میدان جلال، پ. 71

باشگاه بردیا

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، بلوار معلم، نبش معلم 64، پ. 1

باشگاه بزرگمهر - شعبه 2

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، بدنسازی

مشهد، بعد از بزرگمهر جنوبی 12، پ. 129

باشگاه بهاران

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بین پیروزی 32 و 34، روبروی سینما پیروزی، پ. 154

باشگاه بهنام - شعبه 2

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بلوار طبرسی شمالی، بین طبرسی شمالی 1 و 3، پ. 115

باشگاه بهنام نوین

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، طبرسی شمالی، بین 1 و 3، پ. 117

باشگاه پانیذ

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، فرامرز عباسی 25، سپهر 1، پ. 56

باشگاه پرند مشهد

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بین کوثر شمالی 43 و 45، پ. 339

باشگاه پروا

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، آزادشهر، بین استقلال 4 و چهار راه میلاد، پ. 52

باشگاه پژواک

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، قاسم آباد، شریعتی 44، پ. 11

باشگاه پلکان

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، بدنسازی

مشهد، سناباد 43، پ. 87

باشگاه پیکر تراشان - شعبه 2

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 40 و 42، پ. 64

باشگاه تابش

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، بلوار استقلال، بین استقلال 9 و 11، پ. 71

باشگاه ترنج

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، احمدآباد، عدالت 5، پ. 5

باشگاه تشریفات

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، هاشمیه 38، پ. 80ُ

باشگاه تکاپو

ایروبیک ، باشگاه بدنسازی ، پیتلاس ، اییروبیک ، بدنسازی

مشهد، قاسم آباد، نبش شریعتی 33، پ. 175

باشگاه تن آذین

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، آب و برق، بلوار هشت شهریور، مقابل خیابان ویلا، پ. 194

باشگاه تن تاپ

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، بلوار پیروزی، بین پیرزی 1 و 3، پ. 93

باشگاه تنفس سبز

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، وکیل آباد، نبش حافظ 2، پ. 126

باشگاه چلچله

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، بدنسازی ، پیتلاس

مشهد، آزادشهر، امامت 30، نبش چهار راه اول، پ. 16

باشگاه خراسان

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس

مشهد، بلوار کلاهدوز، نبش کلاهدوز 34، پ. 2، ط. اول

باشگاه خوب نقش

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، بدنسازی ، آمادگی جسمانی

مشهد، قاسم آباد، شریعتی 44، پ. 11

باشگاه دنا

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، بدنسازی

مشهد، نبش کریمی 19 و 21، پ. 17، طبقه زیرزمین

باشگاه رها

ایروبیک ، باشگاه ورزشی ، پیتلاس ، آمادگی جسمانی

مشهد، بلوار ارشاد، بین پیام و وحدت، پ. 120