ایمپلنت در تهران

دکتر نیما شفیعی

مسترشیب ایمپلنت از: انجمن ایمپلنتولوژی آلمان (ایمپلنت یک ضرورت است نه یک انتخاب)

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - شریعتی

شرکت کتاب اول

دکتر بهنام شکیبایی مقدم

بابازگشت دکتر شکیبایی ،اولین دندانپزشک ایرانی که تکنیکهای جراحی ایمپلنت ایشان و ابزارهای اختراع شده توسط ایشان دردانشگاههای معتبراروپایی و آمریکایی تدریس می شوند،جراحیهای مافوق تخصصی کم تهاجمی ایمپلنت درایران

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - بلوار اندرزگو

دکتر عباس علیزاده

کاشت ایمپلنت در 12 قسط ...دیگران کاشتن تا ما بخوریم...ما میکاریم تا دیگران بخورن

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 4 - پاسداران

61 مورد یافت شد