باشگاه پارسیا

تهران، اسلام شهر، احمدآباد مستوفی، رضی آباد

تهران، اسلام شهر، احمدآباد مستوفی، نبش میدان پیامبر اعظم

1735 مورد یافت شد