بهترین بشکه فلزی در تهران

ایران - اصفهان - منطقه صنعتی بزرگ شمال شهر

ایران - خراسان رضوی - مشهد - شهرک بهارستان

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - سه راهی فرودگاه

ایران - مرکزی - ساوه - شهرک صنعتی کاوه - بلوار آزادی

1943 مورد یافت شد