بشکه فلزی

تهران، منطقه 11، بزرگراه نواب

1968 مورد یافت شد