بهترین فوق تخصص گوارش دکتر بابائئ در تهران

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 1 - بلوار اندرزگو

دکتر حسن آقاجانی

بورد تخصصی قلب و عروق - فلوشیب فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی - عضو انجمن قلب امریکا (AHA) - عضو کالج کاردیولوژی امریکا (ACC) - عضو انجمن اینترونشنیست های اروپا

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

4398 مورد یافت شد