بیمارستان لاله در ایران

ایران - آذربایجان غربی - سلماس - بلوار جمهوری اسلامی ایران

ایران - خراسان شمالی - شیروان - تقاطع کمربندی به شیرکوه

ایران - خراسان شمالی - بجنورد - شهرک پردیس دانشگاه

1080 مورد یافت شد