بهترین تابلو نقاشی در تهران

ایران - تهران - منطقه 2 - فلکه اول صادقیه

ایران - تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی

1989 مورد یافت شد