تازیک در ایران

شرکت مهندسین مشاور تازیک

طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و نظامی و دارنده گواهینامه های 2004، ISO 9001:2008 و SO14001:2004 و HSAS 18001:2007

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

شرکت کتاب اول
2 مورد یافت شد