تجهیزات پزشکی

شرکت زندی طب سه سیب

تولید کننده انواع سیفتی باکس ها با برند NRK سابق ( نیک رهنما ) حجم های ( 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 3.5 ، 5 ، 6 ، 7 و 12 ) لیتری در دو نوع درب کاسه ای و پیچی

مشاهده شماره تماس

کرج، چهارراه مصباح

39834 مورد یافت شد