بهترین تولید فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی در تهران

خوزستان، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خوزستان، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

1348 مورد یافت شد