تونل در تهران

تونل سازه ویرا سنجش

شرکت سد تونل سازه (ویرا سنجش) با هدف تامین انواع ابزاردقیق ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی، شتابنگاری، آزمایشگاهی مورد نیاز در پروژه های ساختمانی سد، تونل و انواع سازه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه جلال آل احمد

ایران - تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی

ایران - تهران - منطقه 13 - پیروزی

ایران - تهران - منطقه 6 - کریمخان زند

ایران - تهران - منطقه 6 - فردوسی

43 مورد یافت شد