حمام عمومی

تهران، منطقه 12، چهارراه گلوبندک

2008 مورد یافت شد