بهترین خانه سالمندان در تهران

ایران - تهران - منطقه 6 - بزرگراه شهیدگمنام

ایران - تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری

1901 مورد یافت شد