خیریه در ایران

انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی

دستهایی که کمک میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا میکنند ...

مشاهده شماره تماس

ایران - مرکزی - اراک - شهرک گردو

شرکت کتاب اول

بنیاد خیریه توحید

ویژه ایتام ، زنان سرپرست خانوار و معلولین

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - ری - م. شهدای شاملو

بنیاد خیریه شهیدغیاثوند

خیرات وصدقات خود رابرای این کودکان اختصاص دهید تابا دل شکسته کودکانه شان دعایتان کنند.حاجت رواشوید انشاالله

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی

ایران - گلستان - گرگان - امام خمینی

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

ایران - تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش

امام زمان (کمک به ایتام)

سفارش تاج گل، دریافت هدایا، نذورات، صدقات، گوسفند، اطعام، افطاری

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کریمخان زند

275 مورد یافت شد