دانشکده پزشکی شهید بهشتی در دانشکده پزشکی شهید بهشتی

ایران - کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - محمد منتظری

علوم پزشکی ایران - دانشکده علوم توانبخشی

1- ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلغ 2- اندوسکوپی حنجره به روش استروبوسکپی 3- آزمایشگاه گفتار صوت (آنالیز صدا)

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. مادر

200 مورد یافت شد