دانشگاه علمی کاربردی در تهران ونک

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 3 - ونک

سامانه‌های مدیریت

ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان‌ها و افراد با استفاده از فناوری اطلاعات

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

دانشگاه الزهرا

معاونت پژوهشی شامل: دفتر امور پژوهشی، دفتر همکاری های علمی بین المللی، دفتر ارتباط با صنعت و انتشارات می باشد.

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - ده ونک

2505 مورد یافت شد