بهترین دبستان دخترانه غیر دولتی در تهران

ایران - اصفهان - شهرضا - حکیم فرزانه، م. پیروزی، ک. پاسبزی ها

ایران - اصفهان - شهرک بهارستان - الفت شرقی، خ. طاهر، جنب ورزشگاه شهدای گمنام

ایران - تهران - منطقه 22 - بلوار دهکده المپیک

1877 مورد یافت شد