دکترشهرام آگاه در ایران

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش و کبد، مجاری صفرادی و آندوسکوپی، رتبه اول علم پایه کشور، رتبه دوم تخصصی و فوق تخصصی کل کشور آندوسنوگرافیست از آلمان، دانشیار دانشگاه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

آگاه

سیستم استاندارد آموزشی بدون اتلاف وقت و ایجاد اشتغال

مشاهده شماره تماس

ایران - خراسان رضوی - مشهد - بلوار رضا

آگاه

ابزاری برای ارائه خدمات سازمان‌یافته به همه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و مشتریان آگاه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - آفریقا

ایران - تهران - منطقه 11 - جمهوری

پژوهشگران بین المللی آگاه

ما می توانیم با جمع آوری اطلاعات صحیح و ارائه آن به مدیران به تصمیم گیری انها کمک نماییم و بدین شکل تولیدات موفق تری داشته باشیم.

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه حکیم

71 مورد یافت شد