دکتر خلیل مقدم جراح زیبایی در ایران

شرکت کتاب اول

دکتر حسین مهاجری مقدم

جراحی پلاستیک یکی از شاخه های پزشکی در سطح فوق تخصص می باشد که در برگیرنده بخش های متعددی از علم جراحی (از جمله فک و صورت و جمجمه و جراحی ناهنجاری مادرزادی، جراحی زیبایی ....) می باشد

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی

ایران - تهران - منطقه 6 - فاطمی غربی

دکتر رفیع پرنیا

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی - عضو هیت علمی دانشگاه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - آفریقا

2782 مورد یافت شد