دکتر شهرام مدنی در چشم پزشک

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش و کبد، مجاری صفرادی و آندوسکوپی، رتبه اول علم پایه کشور، رتبه دوم تخصصی و فوق تخصصی کل کشور آندوسنوگرافیست از آلمان، دانشیار دانشگاه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

شرکت کتاب اول
13236 مورد یافت شد