رستوران شاطر عباس در تهران

ایران - تهران - منطقه 12 - تهران نو

ایران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - دروازه تهران

1951 مورد یافت شد