زمین شناسی در تهران

ایران - تهران - منطقه 2 - ستارخان

مهندسین مشاور زمیران

ژئوتکنیک، مکانیک خاک و پی، مکانیک سنگ، ژئوفیزیک، مطالعات لرزه خیزی، مهندسی زمین شناسی، مقاومت مصالح، منابع آب و محیط زیست

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی

1065 مورد یافت شد