سنباده های صنعتی

شرکت تولیدی صنعتی آسیاسایش

تولیدکننده انواع سمباده های چتری - حلقوی - تسمه ای - پشت کرکی - چسب دار - انواع سنباده های صنعتی

مشاهده شماره تماس

تهران، منطقه 12، امام خمینی

10978 مورد یافت شد