سنگ تزیینی در ایران

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - شهر قدس (قلعه حسنخان) - کمربندی اندیشه و شهریار

ایران - کردستان - دیواندره - جاده سنندج

1917 مورد یافت شد