سیم پیچی

شرکت توربو ژنراتور شاهرود
1886 مورد یافت شد