سیم پیچی

شرکت توربو ژنراتور شاهرود
1914 مورد یافت شد