شرکت در خیابان میرزای شیرازی

شرکت کشت و صنعت تروند (تی کو)

شرکت کشت و صنعت تروند جهت فرآوری و نگهداری طولانی مواد غذایی، جدیدترین تکنولوژی - سیستم IQF - را در بهترین صنعت نگهداری (انجماد) انتخاب کرد تا بسوی جامعه ای سالم با تغذیه مناسب قدمی برداشته باشد

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - مطهری

ایران - تهران - منطقه 7 - مطهری

ایران - تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی

25687 مورد یافت شد