شرکت مهندسی در 22850572

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 11 - جمالزاده جنوبی

ایران - تهران - منطقه 1 - فرمانیه

ایران - تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری

شرکت مهندسی خاک و پی شریف (ژئوتکنیک و نیلینگ و میکروپایل)

ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره، پیمانکاری ژئوتکنیک و حفاری اکتشافی، مکانیک خاک و سنگ، ژئوفیزیک، زمین شناسی و طراحی و اجرای سازه نگهبان و پایدار سازی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی

28104 مورد یافت شد