شرکت های پیمانکار در ونک

شرکت معدنی آهن آجین

اکتشافات باطره برداری، بهره برداری در معادن بزرگ با سابقه طولانی در گروه معادن

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر

شرکت فرایند توسعه پاد

تولید تجهیزات و انجام خدمات فنی و مهندسی پروژه های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و آب

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

ایران - تهران - منطقه 3 - ونک

شرکت مهندسین مشاور تازیک

طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و نظامی و دارنده گواهینامه های 2004، ISO 9001:2008 و SO14001:2004 و HSAS 18001:2007

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

شرکت مهندسی و طراحی صنعتی رونین

طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و نظامی و دارنده گواهی نامه های ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2000

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

زبان های دنیا - شعبه ونک

ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد حقوقی و قراردادها - مدارک دانشگاهی و کلیه مدرک دیگر

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

52158 مورد یافت شد