بهترین شنوایی سنجی

شنوایی شناسی یاس

سنجش شنوایی کودکان و بزرگسالان ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل محیطی و مرکزی. مشاوره، تجویز و تنظیم انواع سمعک، ساخت انواع قالب ضدآب و ضدصوت

مشاهده شماره تماس

اصفهان، آمادگاه مجتمع گلدیس

کلینیک شنوایی سنجی جهان

ارزیابی شنوایی، تجویز انواع سمعک، ساخت انواع قالب های ضد صوت و ضد آب، ارزیابی و توانبخشی وزوز، توانبخشی سرگیجه

مشاهده شماره تماس

اصفهان، شمس آبادی

312 مورد یافت شد