شهرام قاسمی در ایران

شرکت کتاب اول

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش و کبد، مجاری صفرادی و آندوسکوپی، رتبه اول علم پایه کشور، رتبه دوم تخصصی و فوق تخصصی کل کشور آندوسنوگرافیست از آلمان، دانشیار دانشگاه

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

469 مورد یافت شد