شهر بازی امیر پارس در تهران

ایران - تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج

ایران - تهران - منطقه 19 - بزرگراه آزادگان

ایران - تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر

ایران - تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی

ایران - تهران - منطقه 4 - تهرانپارس

ایران - تهران - منطقه 3 - ستارخان

89 مورد یافت شد