شیرینی فروشی در تهران

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - کندرود - جاده تبریز تهران

1967 مورد یافت شد