طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی در تهران

شرکت کتاب اول

شرکت مهندسی و توسعه نفت - شرکت ملی نفت

مجری طرح های نفت و گاز خشکی و دریا (توسعه ملی، توان نوآوری، تقویت خود باوری)

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی

شرکت پروژه های صنعتی پتروپارت

صنایع نفت و گاز پتروشیمی، صنایع و نیروگاهی شرکت پروژه های صنعتی پتروپارت همکار مطمئن شما در اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع و نیروگاهی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - مطهری

ایران - تهران - منطقه 3 - بزرگراه همت

ایران - تهران - منطقه 2 - فلکه اول صادقیه

880 مورد یافت شد