عکاسی پرس در فردوسی

ایران - تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح

1989 مورد یافت شد