بهترین فوق تخصص آلرژی کودکان

دکتر مهدی رمضان شیرازی

جراحی و درمان فوق تخصصی شکستگی های اطفال، بیماری های نادر، بیماری های متابولیک استخوان در کودکان، فلج مغزی، فلج اطفال و میلومننگوسل، بیماری های اعصاب

مشاهده شماره تماس

تهران، منطقه 6، قائم مقام فراهانی

18350 مورد یافت شد