بهترین فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی در تهران

دکتر حسن آقاجانی

بورد تخصصی قلب و عروق - فلوشیب فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی - عضو انجمن قلب امریکا (AHA) - عضو کالج کاردیولوژی امریکا (ACC) - عضو انجمن اینترونشنیست های اروپا

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

دکتر عبدالحسین سوداگر

RFA - الکترو فیزیولوژی - پیس میکر CRT قلب و عروق - فوق تخصص - باطری های قلبی - Ablation - آریتمی - R.S.A

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - گاندی

ایران - تهران - منطقه 4 - پاسداران

4397 مورد یافت شد