بهترین فوق تخصص جراحی کودکان در تهران

دکتر مهدی رمضان شیرازی

جراحی و درمان فوق تخصصی شکستگی های اطفال، بیماری های نادر، بیماری های متابولیک استخوان در کودکان، فلج مغزی، فلج اطفال و میلومننگوسل، بیماری های اعصاب

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - جمالزاده شمالی

شرکت کتاب اول
5788 مورد یافت شد