بهترین فوق تخصص پیوند کلیه در تهران

دکتر مرتضی فلاح پور (فوق تخصص آسم و آلرژی)

هیئت علمی دانشگاه - استادیار دانشگاه ایران - عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا - کارشناس شبکه سلامت

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی

ایران - اصفهان - آمادگاه، روبروی داروخانه اصفهان، ساختمان پارسه، ط. اول

2074 مورد یافت شد