بهترین فوق تخصص گلوکوم در تهران

دکتر قاسم فخرایی

فوق تخصص سگمان قدامی چشم و گلوکوم از آمریکا - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان فارابی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

ایران - تهران - منطقه 4 - پاسداران

8017 مورد یافت شد