قصابی در منابع

ایران - تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی

ایران - تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی

ایران - تهران - منطقه 15 - دولت آباد

ایران - تهران - منطقه 18 - مهرآباد جنوبی

ایران - تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی

647 مورد یافت شد