قطعات پودری

شرکت برنا پیشداد

فروش شمش منیزیم، فروش شمش منیزیم خالص، فروش شمش منیزیم خالص چینی - پودر آهن خالص جهت مصرف در انواع صنایع متالوژی پودر ، پوشش و رنگ

مشاهده شماره تماس

کرج، چهارراه طالقانی

مرکزی، دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان، بهارستان 2

مرکزی، دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان، بلوار اصلی

39055 مورد یافت شد