قوطی فلزی

تهران، منطقه 6، سیدجمال الدین اسدآبادی

1980 مورد یافت شد