قوطی فلزی

تهران، منطقه 6، سیدجمال الدین اسدآبادی

1961 مورد یافت شد