قوطی فلزی

البرز، کرج، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان

تهران، منطقه 6، سیدجمال الدین اسدآبادی

البرز، کرج، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ غربی

مرکزی، ساوه، شهرک صنعتی کاوه، بلوار امام خمینی

1911 مورد یافت شد