لاله در ایران

ایران - تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی

ایران - تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی

ایران - تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز

ایران - تهران - منطقه 7 - بهشتی

ایران - تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی

ایران - تهران - منطقه 21 - تهرانسر

249 مورد یافت شد