لیکا در ایران

شرکت لیکا

شرکت لیکا تنها تولید کننده سبک دانه صنعتی و بلوک های سبک بتنی و فرآورده های سبک بتنی در خاورمیانه می باشد.

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 7 - بهشتی

ایران - تهران - شهر ری

شرکت کتاب اول
2 مورد یافت شد