ماده ی اولیه شیمیایی در ایران

ایران - تهران - منطقه 4 - شریعتی

ایران - تهران - شهر ری - فیروزآباد - شهرک صنعتی

شرکت شیمیایی جام

ارائه مواد شیمیایی صنعتی، خوراکی، بهداشتی، پتروشیمی آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو

صنایع شیمیایی ایران شیمی

تولید و عرضه مواد شیمیائی معدنی در سطح صنعتی و آزمایشگاهی

مشاهده شماره تماس

ایران - آذربایجان غربی - ارومیه

2732 مورد یافت شد