بهترین مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی در تهران

ساعی

ساعی اولین مجتمع آموزشی دخترانه ی دارنده ی گواهینامه ی استاندارد بین المللی ISO 9001-2000 و گواهینامه ی درجه ی یک رتبه ی یک آموزش و پرورش

مشاهده شماره تماس

تهران، منطقه 6، سیدجمال الدین اسدآبادی

1989 مورد یافت شد